Column

RODA ON LINE (31-1-2000)

Wat was het leven voor een voetbalsupporter vroeger toch kinderlijk
eenvoudig. Eens in de week bezocht je op zondagmiddag een wedstrijd
van je club en verder haalde je het laatste nieuws van je helden uit de
regionale dagbladen en de Voetbal International. Op zaterdag was het
smullen van de voorbeschouwing op de voorpagina van bijvoorbeeld het
Limburgs Dagblad terwijl op maandag de verrichtingen al dan niet vol
trots konden worden nagelezen. Op zondag werd er gemekkerd tijdens en
na de wedstrijd en op maandag nog even op het werk of op school. De
rest van de week ging alles zijn gangetje, de supporter leefde toe naar
het volgende weekeinde en de club, die ging haar eigen weg, ongehinderd
door welke ontevreden volgeling dan ook. Maar toen kwam het internet...

INFORMATIE
En met de opkomst van de digitale snelweg ligt alle informatie (bijna
letterlijk dus) op straat. Voetbalinformatie uit binnen- en buitenland
wordt aangeboden door fraaie en aktuele sites als www.voetbal.nl,
www.vi-online.nl, en het laatste nieuws is lang voordat de
ochtendbladen op de mat ploffen reeds beschikbaar.
Voor wie dit allemaal nog niet genoeg is, zijn er natuurlijk nog de eigen
homepages van de diverse clubs voor de meer specifieke en uitgebreide
informatie. Iedere zichzelf respecterende vereniging heeft inmiddels
zo'n eigen site met daarop alle informatie over de vereniging, het
stadion, de selectie en natuurlijk ook hier het laatste nieuws. Zelfs
Roda heeft, sedert enkele maanden eindelijk een professionele en
behoorlijk aktuele digitale thuisbasis die zich kan meten met de besten.

FANPAGES
Belangrijker en interessanter dan die officiâle pages zijn echter de zgn
supporters- of fanpages. Waar de officiâle sites vaak niet meer blijken
dan pure (en vaak saaie) informatiedragers, hebben veel onofficiâle
sites zich namelijk ontpopt als spreekbuis voor de fans waarbij zeker
de diverse discussieforums en mailinglists niet over het hoofd mogen
worden gezien. Als nooit tevoren wordt voor het oog van de wereld
duidelijk gemaakt wat er leeft onder de fans en wat er deugt en vooral
niet deugt aan (het beleid van) hun club. Was het vroeger voor velen nog
een behoorlijke barriäre om pen en papier te pakken en op hoge poten het
bestuur aan te schrijven, anno 2000 leest de club gewoon mee met de
vele typende clubfanaten. Een ontwikkeling die alleen maar kan worden
toegejuigd, al zullen veel clubs daar anders over denken.

DISCUSSIES
Wat Roda betreft zijn het vooral de fans op de ISFA mailinglist
(www.isfa.com/isfa/lists/rodajc) die het meest aktief zijn en de
vinger aan de pols houden. De ISFA list is geen homepage maar een
netwerk van (tot dusver een kleine 100) e-mailadressen die onderling
berichten versturen en discussies voeren. Veelal anoniem (de pers,
politie en niet te vergeten de vijand leest immers vrolijk mee) wordt
elke ontwikkeling binnen de club op de voet gevolgd, onmiddellijk
gepubliceerd en waar nodig met de grond gelijkgemaakt. De
ontwikkelingen van het nieuwe stadion, uitslagen van oefenduels,
geruchten van het transferfront, wedstrijdverslagen, Roda-nieuws van
het ANP, De Limburger en de landelijke dagbladen... je leest het binnen
no time op de mailinglist.
Naast deze list is er ook nog het Bulletin Board
(http://soccer.netwerk.to/ubb/rodajc). Dit is in tegenstelling tot de
mailinglist wÇl een internetsite. Het Bulletin Board is een
discussieforum waarop gereageerd kan worden op diverse onderwerpen
in de categoriân Roda JC Algemeen', Supportersnieuws' en
Wedstrijdzaken'. Binnen elke topic bevinden zich diverse
discussieonderwerpen die door de gebruikers van het Forum zelf zijn
aangedragen. Om actief aan de discussies te kunnen deelnemen moet je
echter wel zijn aangemeld bij de betreffende webmaster. Blijft het
enkel bij meelezen, dan hoeft dat niet.
Een andere mogelijkheid om je menig te ventileren is via de vele
gastenboeken die aan de meeste sites gekoppeld zitten. Helaas wordt
deze optie vooral benut door onverlaten die niks zinnigers te melden
hebben dan opruiende, nietszeggende en beledigende onzin, meestal
afkomstig uit Sittard en Maastricht.

OFFICIEEL
Voor de reguliere surfers en wat passievere liefhebbers zijn er binnen
no time een groot aantal sites aan het internetfront verschenen die de
moeite waard zijn. Zoals gezegd is er natuurlijk de Officiâle Roda JC
Homepage (www.rodajc.nl). De Site oogt verzorgd en werkt snel en
zonder problemen. Hierop vind je de gebruikelijke informatie over de
selectie, de competitie en het stadion terwijl de nieuwsrubriek
behoorlijk up to date is. Verder bevat de site o.a. een
voorspellingscompetitie, een behoorlijk archief en ...

FANPROJECT
Omdat de reguliere supportersvereniging van Roda al jaren achter de
feiten aansloft zijn zij niet on line terug te vinden. Die andere fanclub,
het Fanproject, runt daarentegen al geruime tijd een veelbezochte site
(www.fanproject.mypage.org) waarop naast de activiteiten van het
Fanproject zelf ruimte is voor wedstrijdverslagen en een Roda-archief
met zeldzaam persmateriaal. Middels enquetes wordt geregeld de
mening van de fan gepeild en het gastenboek is meestal een bron van
vermaak vanwege de aanwezigheid van veel gefrustreerde en jaloerse
Sittardenaren. De Fanprojectsite werkt net als de officiâle Roda-site
feilloos en is vanwege de uitgereide collectie links tevens een must
voor iedereen die op zoek is naar diverse Roda- en overige nationale en
internationale voetbalsites.

CLUBLIEFDE
De reeks onofficiâle Rodasites en supporterspages die verder nog te
bezichtigen zijn lijkt vervolgens schier oneindig maar een groot aantal
is een bezoekje nauwelijks waard, bijvoorbeeld omdat ze niet meer
wordt bijgewerkt of verre van up tot date zijn of slechts gedeeltelijk
aan Roda zijn geweid. Een positieve uitzondering op deze laatste
categorie is De Sajt (www.xs4all.nl/~makosoft/desajt/index.htm), en
dan met name vanwege de hoge meligheidsfactor en de van het
beeldscherm afdruipende clubliefde, maar de fanpages die echter door
iedere fan verplicht zouden moeten worden gebookmarked zijn toch wel
de Roda Fanpage en Koempels Pleasuredome.
Roda's Fanpage (www.cuci.nl/~peterr) is een van de oudste Rodasites,
komt erg no nonsense en down to earth over maar blijkt een onmisbare
informatiebron vanwege de redelijk aktuele nieuwsberichten, de
objectieve wedstrijdverslagen en het aan de site gekoppelde zeer
complete Roda-archief (members.tripod.com/~rodajc/index.htm). De
Fanpage is betrouwbaar en draait probleemloos.
Koempels Pleasuredome (neptune.spaceports.com/~koempel) is een site
voor en door de fans. Deze page is een soort podium voor iedereen die
Roda een warm hart toedraagt en een waar eldorado aan foto's,
illustraties, columns, filmpjes en geluidsfragmenten en elke oprechte
fan kan hier zijn creatieve ei kwijt. Momenteel kan de bouw van het
nieuwe stadion op de voet worden gevolgd en naar verluid is de
webmaster bezig om middels een permanente webcam de bouw live on-
line te brengen.

VEELBELOVEND
De twee meest recente digitale bijdragen aan het wereldwijde web zijn
Kaalheide (come.to/kaalheide) en The Unofficial Roda JC Site
(www.crosswinds.net/~nlroda). De eerste is in zijn geheel gewijd aan
onze onterecht zo vaak beschimpte en bespotte thuishaven en belicht vol
liefde alle aspecten van het stadion middels duidelijke tekstuele uitleg
en beeldmateriaal. Er is veelaandacht besteed aan de vormgeving en
ondanks de vele bewegende beelden (Flah 4 is een vereiste) draait de
site vlot en soepel. The Unofficial Roda JC Site is soberder van opzet,
wil nog al eens haperen en lijkt op het eerste gezicht niets bijzonders
maar heeft, gezien de brede opzet, de potentie om uit te groeien tot een
interactief fanplatform dankzij de aanwezigheid van een eigen chatbox
en een discussieforum. Veelbelovend dus.
Tenslotte is er nog het commerciâle Point 2 Point Roda site (www....).
Ook behoorlijk professioneel en informatief maar zonder enige band met
de vaste supporterskern maar met financieel gewin als motief, weinig
opzienbarend (lees: overbodig) binnen het bestaande en uitstekende
aanbod.

TOEKOMST
Als de club sportief gezien net zo'n vlucht neemt als de kwantiteit en
kwaliteit van de aan haar geweide homepages zit het dus wel goed de
komende jaren. Aan de fans zal het gezien de getoonde inventiviteit,
creativiteit en betrokkenheid allemaal niet liggen.
Het is nu februai 2000 en alle ogen zijn gericht op de toekomst in het
nieuwe stadion. Wordt de huidige selectie dan eindelijk waar nodig
versterkt? Telt de supporter nog mee na afloop van het huidige seizoen?
Kortom: Roda is aan zet en de club weet in ieder geval als nooit tevoren
hoe het publiek over dit soort zaken denkt. Het is aan Pickee en co om
hier optimaal gebruik van te maken.